Asociaţia AutoCrono - pagina principală despre AutoCrono şi formular de contact Caută pe Autocrono.ro
Poza zilei:

Regulament

CAMPIONATUL REGIONAL de VITEZĂ în COASTĂ METABOND 2010-2011
Etape
Drum
 Lungime
Data
Sugas-Bai et. I
DJ 121C
4 km
10.10.2010
Lacul Sf. Ana et II
DJ 113
5 km
2011
Cozmeni et. III
DN11B
4 km
2011
Sugas-Bai et.IV
DJ 121C
4 km
2011
 
Etapa  a I-a
 
Trofeul METABOND Sugas 
Sf. Gheorghe - Judeţ Covasna
10.10. 2010
 
 
CUPRINS :
 
     INTRODUCERE                                                    pag. 2
 1. PROGRAM                                                                      2
 2. Dispoziţii Generale                                               3
 3. ORGANIZATOR                                                             4
 4. AUTOMOBILE ADMISE                                                 5
 5. piloţi admişi                                                             5
 6. Echipamente de securitatea                           6
 7. ÎnscrierI, RESPONSABILITĂŢI                            7
 8. ASIGURĂRI                                                                  8
 9. OBLIGAŢIILE GENERALE                                          8
10. VERIFICĂRI ADMINISTRATIVE                              9
11. VERIFICĂRI TEHNICE INIŢIALE                             9
12. DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI                              10
13. PARC DE SERVICE                                                    10
14. PARC ÎNCHIS                                                            11
15. VERIFICĂRI TEHNICE FINALE                               11
16. CLASAMENTE                                                             11
17. PROTESTE/CONTESTATIE/APEL                           12
18. FESTIVITATE DE PREMIERE                                   14
 
Anexa I –Responsabil relaţii cu sportivii           15
Anexa II – Harta Traseului                            16
INTRODUCERE
 
Etapa I-a ale Campionatului Regional de Viteză în Coastă se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu:
Regulamentul Campionatului Naţional de Viteză în Coastă ediţia 2010;
Regulamentul pentru Organizatorii de competiţii ediţia 2010;
Prezentul Regulament Particular.
 
Prin înscrierea în competiţie, participanţii acceptă arbitrajul unic al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv (FRAS), pe baza regulamentelor sportive în vigoare la data desfăşurării competiţiei, aplicabile după principiul conform căruia reglementarea particulară primează celei generale, şi conform Statutului FRAS.
1. PROGRAM
 
Activitatea
Ziua
 Data
Ora
Începerea înscrierilor
Luni
04.10 2010
09:00
Închiderea înscrierilor
Joi
07.10.2010
20:00
Publicarea listei de înscrieri
Joi
08.10.2010
21:00
Conferinţa de presă a organizatorului
Vineri
09.10.2010
12:00
 
1.1. Program etapa I
 
Activitatea
Ziua
 Data
Ora
Verificări administrative
Duminica
 
10.10.2010
08:00-
09:00
Verificări tehnice iniţiale
Duminica
10.10.2010
08:15-09:30
Prima sedinţă a CCS
Duminica
10.10.2010
10:00
Publicarea ordinei de start
Duminica
10.10.2010
10:30
Deschiderea parcului de service
Duminica
10.10.2010
07:00
Recunoaşteri
Duminica
10.10.2010
11:00-
11:30
Antrenamente oficiale-manşa I
Duminica
10.10.2010
11:45-
12:15
Antrenamente oficiale-manşa a II-a
Duminica
10.10.2010
12:30-
13:00
Start în manşa I a competiţiei
Duminica
10.10.2010
13:30-
14:00
Start în manşa a II-a a competiţiei
Duminica
10.10.2010
14:15-
14:45
Verificări tehnice finale
Duminica
10.10.2010
14:55
A II-a şedinţă a CCS
Duminica
10.10.2010
15:10
Afişarea rezultatelor provizorii
Duminica
10.10.2010
15:25
Afişarea rezultatelor definitive
Duminica
10.10.2010
16:05
Festivitatea de premiere
Duminica
10.10.2010
16:15
Conferinţa de presă cu câştigătorii
Duminica
10.10.2010
16:30
 
 
2. DISPOZIŢII GENERALE
 
2.1 Licenţă de Organizator emisă de Federaţia Română de Automobilism Sportiv nr. 007 din 22 aprilie 2010..
2.2 Permis de Organizare pentru eveniment restrictionat emis de Federaţia Română de Automobilism Sportiv nr. 042 din 29.09.2010.
Clubul Sportiv Auto Crono, ca organizator al acestui eveniment restrictionat este unic răspunzător de respectarea prevederilor regulamentelor Federaţiei Române de Automobilism Sportiv şi în special a celor referitoare la securitatea sportivilor, spectatorilor, oficialilor si arbitrilor.
Prin eveniment restrictionat se intelege faptul ca participantii – sportivi licentiati sau amatori – se pot inscrie pentru participarea in competitie in urma unei invitatii primite din partea organizatorului - Clubul Sportiv Auto Crono.
Participantii si organizatorul isi asuma intreaga responsabilitate asupra evenimentului, scutind FRAS sau reprezentantii acesteia şi pe fiecare dintre ei în parte, de orice responsabilitate în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările şi reclamaţiile referitoare la răniri mortale sau altele, provenite sau rezultate prin înscrierea sau participarea la competiţie.
FRAS nu este implicata in organizarea evenimentelor retrictionate, avand doar rol consultativ si eliberand un permis de organizare pentru eveniment restrictionat
Obligatia organizatorului inainte de inceperea competitiei este de a instrui sportivii si arbitrii despre semnificatia steagurilor si a regulamentului de desfasurare a competitiei. Persoanele invitate vor fi acceptate in cadrul competitiei numai dupa semnarea unei declaraţii pe proprie răspundere.
 
2.3 Comandamentul/Secretariatul competiţiei: Pe sector de drum Sf. Gheoghe- Sugas Bai, DJ-121C Km 3-100
2.4 Centrul/Panou oficial de afişaj: Pe sector de drum Sf. Gheoghe- Sugas Bai, DJ-121C Km 3-100
2.5 START:  DJ-121C, km 4+200
      SOSIRE: DJ-121C, km 8+200
 
2.6 Verificare Tehnică Iniţială: DJ-121C, km 2-500
2.7 Parc închis: DJ-121C, km 2-500
2.8 Parc de service: DJ-121C, km 2-km 3+500
2.9 Parc auxiliar – trailere/platforme: DJ-121C, km 2
2.10 Verificarea tehnică finală: DJ-121C, km 2-500
2.11 Centrul de Presă: DJ-121C Km 3-100
2.12 Festivitatea de premiere: DJ-121C Km 3-100
- duminica 10.10.2010, orele 16.15
2.13. Conferinţa de presă cu câştigătorii are loc la
DJ-121C Km 3-100, duminica 10.10.2010, orele 16.30,
 
3. ORGANIZATOR
 
3.1.Clubul Sportiv Auto Crono.
3.2. Sf. Gheorghe, Str. G. Balan nr.37, cod poştal RO 520028.
      Tel: 0740-944841; 0728-317443
2.3. Persoana de contact: Simon Arpad, tel: 0740-944841
3.4. Website:www.autocrono.ro
3.5. Site-uri utile:www.fras.ro, www.fia.com.
 
 
3.6. Oficiali
3.6.1Observator FRAS :              ………………………
3.6.2 Colegiul Comisarilor Sportivi:
Preşedinte:                                ……………………..        
Membru:                                   ……………………..
Membru:                                   …………………….         
3.6.3 Arbitri
Director Sportiv:                         ……………………….        
Dir. Organizatoric:                       ………………………..
Secretar Şef:                             ………………………..
Şef Centru de Calcul:                   ……………………….
Şef Verif. Tehnică:                      ………………………..       
Relaţii cu Sportivii:                      ………………………..
Cronometror Şef:                       ……………………..
Şef Securitate:                           ………………………
Şef Traseu:                               ……………………..        
Medic Şef:                                ………………………
Ofiţer de Presă:                          ……………..   
 
3.7. Traseu
Competiţia se va desfăşura pe un traseu cu următoarele caracteristici :
Locul desfăşurării :            Sf.Gheorghe
Sector de drum:                DJ-121C Sf. Gheorghe-Sugas Bai
Lungime :                        4,0 km
Pantă maximă :                4,1 %
Locul startului :                 DJ-121C, km 4+200
Locul sosirii :                    DJ-121C, km 8+200
Zona de încălzire:               200 m, între ieşirea din Parc Service şi linia de start.
 
4. Automobile admise
 
4.1. Sunt admise sa participe toate automobilele care se supun prevederilor Anexei J a Codului Sportiv International al FIA si a regulamentelor în vigoare FRAS pentru urmatoarele clase :
 
4.2.1 Pentru concurenti cu licenta:
Clasa L1 : pâna la 1600 cmc
Clasa L2 : peste 1600 si pâna la 2000 cmc
Clasa L3 : peste 2000
 
4.2.2 Pentru concurenti fara licenta:
Clasa NL1 : pâna la 1400 cmc
Clasa NL2 : peste 1400 si pâna la 1600 cmc
Clasa NL2 : peste 1600 si pâna la 2000 cmc
 
 
5.- PiloŢi admiŞi ÎN COMPETIŢIE. ECHIPE
 
5.1 Sunt admisi in competitie atat piloti licentiati FRAS cat si piloti amatori (fara licenta FRAS).
Pilotii care nu au licenta sportiva trebuie sa aiba permis de conducere cu o vechime minima de un an. Exceptie fac concurentii care participa in campionatele FRAS rezervate juniorilor.
5.2. Piloţii admişi în competiţie, echipele acestora, se supun reglementarilor legale antidopaj emise de Ministerul Tineretului şi Sportului precum şi ANAD.
 
6. Echipamente DE securitatea
6.1 Echipamentele de securitate ale automobilelor de competitii trebuie sa corespunda pe tot parcursul competitiei exigentelor de securitate impuse de Comisarii Tehnici, stabilite pe baza Codului Sportiv International, anexa J art. 253, a regulamentului specific grupei din care automobilul face parte si a regulamentelor în vigoare FRAS, cu privire la protectia conductelor şi racordurilor prin care circula fluide, a rezervoarelor şi a instalatiei de alimentare, la siguranţa sistemului de frânare, a sistemului de închidere a capotelor, a centurilor de siguranţă şi la scaune, a stingătoarelor de incendiu, a armăturilor de securitate (rollbar/Rollcage) a prinderilor şi a ranforsărilor corespunzătoare acestoa, cu privire la oglinzile retrovizoare, la parbriz şi la celelalte geamuri, la cârligul de remorcare şi întrerupătorul general, etc.
6.2. Un automobil de competitii a carui constructie si/sau stare tehnica este considerata periculoasa, poate fi exclus din competitie în orice moment de Comisarii Sportivi pe baza constatarii Comisarilor Tehnici. În acest sens, vor fi examinate suplimentar automobilele care au suferit avarii pe timpul desfasurarii competitiei. Raportul Comisarilor Tehnici sau decizia Comisarilor Sportivi, de oprire din competitie a automobilului considerat periculos nu pot fi urmate de niciun fel de despagubiri sau returnari de taxe de înscriere reclamate de concurent/echipa si/sau de pilotul acestuia. Decizia, împreună cu fotografiile automobilului avariat, Pasaportul Tehnic al acestuiaşi raportul Comisarilor Tehnici va fi depusă la dosarul oficial al concursului, Comisia Tehnică a FRAS urmând să se pronunţe asupra oportunităţii înscrierii acestui eveniment în Paşaport şi/sau asupra returnării acestuia dacă după reparaţie, automobilul va corespunde exigentelor de securitate.
6.3.Pe parcursul competiţiei, dar şi la antrenamente şi recunoaşteri, piloţi sunt obligaţi să poarte echipamentul specific de protecţie (cască, combinezon şi lenjerie de corp, ciorapi şi ghete, cagulă, mănuşi) şi să-şi lege centurile de siguranţă. Orice abatere de la această prevedere duce la excludere.
6.4. Nu este permisă parcurgerea traseului competiţiei cu geamurile deschise. Se consideră că geamul este deschis, dacă este coborât cu mai mult de 2 cm faţă de poziţia ”închis complet”. Pentru încălcarea acestei prevederi, pilotul este exclus din competitive.
Sancţiunea poate fi anulată/ suspendată în cazul în care se poate demonstra că deschiderea geamului sau imposibilitatea închiderii acestuia se datorează unor cauze tehnice sau unei avarii a caroseriei pe partea acestuia. Pilotului i se va permite remedierea defecţiunii la parcul de service.
In sensul prezentului articol, spargerea unui geam al automobilului nu va fi urmată de nici o penalizare, dar datorită gradului sporit de periculozitate poate conduce la oprirea automobilului din competiţie.
 
7. ÎnscrierI, RESPONSABILITĂŢI
 
7.1 Începerea înscrierilor: Luni 04.10.2010 ora:09.00
7.2 Închiderea înscrierilor: Joi 07.10.2010 ora 20:00.
7.3 Nr. de automobile admise: 30.
7.4 Taxa de înscriere/pilot:150 lei.
7.5 Plata taxelor de înscriere pentru piloţi se va face la verificările administrative.
7.6 Taxa de înscriere se majorează cu 30% în cazul în care înscrierea a fost efectuată după perioada limită de înscriere şi cu 100% dacă înscrierea se face la verificările administrative.
 7.7 Taxa de înscriere se returnează:
- 75 %, piloţilor a căror înscriere nu a fost validată;
- 50 %, piloţilor/concurenţilor care din motive de forţă majoră, atestate/certificate de către Federaţia Română de Automobilism Sportiv, sunt în imposibilitate de a lua startul ;
- 100 %, în cazul anulării competiţiei dar nu din motive de forţă majoră şi concurenţilor a căror înscriere nu a fost acceptată.
7.8 Cererile de înscriere vor fi acceptate începand cu data de 04.10.2010 şi vor fi trimise până la data de 07.10.2010, ora 20:00 la următoarea adresă: Clubul Sportiv Auto Crono
Sf. Gheorghe, Str. G. Balan nr.37, cod poştal RO 520028.
Tel: 0740-944841; 0728-317443
 
8. ASIGURĂRI
 
8.1 Participanţii vor fi asiguraţi pe durata competiţiei de o asigurare de răspundere civilă faţă de terţi în valoare de 50 000 lei, care este valabilă începând cu recunoasterile cronometrate şi încetează odată cu terminarea competiţiei sau retragerea, descalificarea sau excluderea pilotului.
8.2 Organizatorul nu are nici o obligaţie faţă de competitori pentru daune produse lor sau automobilelor de competiţie.
8.3 Prin semnarea cererii de înscriere, concurentul şi pilotul scutesc pe oficiali, arbitri şi organizatorul ACS AUTO CRONO  sau reprezentanţii acestora şi pe fiecare dintre ei în parte, de orice responsabilitate în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările şi reclamaţiile referitoare la răniri mortale sau altele, provenite sau rezultate prin înscrierea sau participarea acestora la competiţie.
8.4 Autovehiculele de asistenţă tehnică, chiar şi cele cu plăci acordate de către FRAS, nu vor fi considerate ca participanţi oficiali în competiţie şi pe cale de consecinţă nu sunt acoperite de asigurarea globală prevăzută la art. 8.1.
 
9. OBLIGAŢII GENERALE
 
9.1 Numere de competiţie
9.1.1 Este obligatorie aplicarea pe automobilele de competiţii a numerelor de concurs asigurate de organizator, în formatul unic prevăzut de Regulamentul Campionatului Naţional de Viteză în Coastă DUNLOP 2010.
9.1.2 La loc vizibil, pe aripile faţă va fi aplicat, orizontal, numele şi prenumele pilotului, alături de simbolul drapelului ţării de rezidenţă.
9.1.3 Automobilele de competiţii fără numere nu sunt admise la start.
9.2 Pregătirea pentru start
9.2.1 Amânarea startului nu se poate face decat din motive tehnice, verificate de către Comisarii Tehnici şi cu aprobarea Directorului Sportiv.
9.3 Publicitate
9.3.1 La competiţia de viteză în coastă Sugas,publicitatea obligatorie a organizatorului este: “TROFEUL METABOND SUGAS” .
9.4 Semnalizare. Comportament pe traseu
9.4.1 Următoarele semnalizări vor fi utilizate în timpul recunoaşterilor, antrenamentelor şi competiţiei şi vor fi strict respectate:
* Fanion roşu: oprire imediată şi definitivă;
* Fanion galben: pericol, depăşirea interzisă;
*Fanion galben cu dungi roşii: suprafaţă alunecoasă, schimbare de aderenţă;
* Fanion albastru: un concurent mai rapid doreşte să depăşească ;
* Fanion şah alb cu negru: sfârşitul manşei (pe linia de sosire);
* Fanion prezentat „imobil”: avertizare de pericol;
* Fanion prezentat „agitat”: pericol imediat, fii pregătit să opreşti;
* Două fanioane prezentate împreună: pericol deosebit de mare.
 
10. VERIFICĂRI ADMINISTRATIVE
 
10.1 Verificările administrative vor avea loc pe sector de drum Sf. Gheoghe- Sugas Bai, DJ-121C Km 3-100:
duminica 10.10.2010, de la ora 08:00 la 09:00.
10.2 Documentele necesare la verificările administrative:
         - Formularul de înscriere;
         - Dovada achitării taxei de înscriere;
         - Licenţa de pilot (pentru pilotii licentiati)
         - Permisul de conducere al pilotului;
          - Certificatul de înmatriculare al automobilului sau un document care sa ateste cine este proprietarul acestuia.
10.3 La verificarea administrativă, organizatorul pune la dispoziţia pilotului, următoarele :
         - Regulamentul particular;
         - O hartă a traseului;
- Ecuson pentru pilot
- Ghidul competiţiei/spectatorului.
- Doi saci pentru păstrarea curăţeniei în zonă.
 
11.- Verificări tehnice INIŢIALE
 
11.1 Verificările tehnice iniţiale vor avea loc pe DJ-121C, km 2-500, duminica 10.10.2010, de la orele 08:15 la 09:30,
11.2. Nu se admit solicitari de amânare a verificării tehnice.
 
12.- DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI
 
12.1 Ordinea de start, Start, Sosire, Cronometraj
12.1.1 La recunoaşteri şi antrenamente piloţii vor lua startul, astfel:
a.- piloţii cu licenta sportiva de la clasa mare către cea mică, în ordinea numarului de licenţă;
b. – piloţii fara licenta de la clasa mare către cea mică, în ordinea numărului de concurs.
12.1.2. Ordinea de start în competiţie se dă în funcţie de timpul cel mai bun obţinut la antrenamente. Comisarii Sportivi pot modifica ordinea de start în functie de circumstante.
12.2 Recunoaşteri
12.2.1. Manşa de recunoaştere este cronometrată, iar timpul realizat este neoficial şi informativ.
12.3 Antrenamente
12.3.1 Se vor efectua 2 manşe de antrenament dintre care una obligatorie.
12.3.2. Dacă un pilot nu a efectuat nici o manşă de antrenament, prima manşă de competiţie se considera manşă de antrenament.
12.4 Competiţia
12.4.1. Competiţia se va desfăşura în 2 manşe.
12.4.2. Automobilele care, din diverse motive, nu au reusit sa treaca linia de sosire, vor fi stationate cat mai departe de axul drumului astfel încat sa nu stânjeneasca urcarea celorlalti piloti. Este strict interzisa repunerea automobilului pe traseu, remorcarea, tractarea, împingerea, în afara cazului cand acest lucru este dispus de Directorul Sportiv.
12.5 Coborârea la start
12.5.1 Coborârea la start, după fiecare manşă de recunoaştere, antrenament şi competiţie, se face numai în coloană.
 
13.- Parc de service
 
13.1Parc de service: pe sectorul de drum DJ-121C, km 2-km 3+500
13.2Amplasarea piloţilor/concurenţilor în parcul de service se face în ordinea numerelor de licenţă, urmat de pilotii fara licenta in ordinea numarului de concurs, iar din 25 în 25 m se lasă un spaţiu de refugiu/manevră de4m. Fiecare echipă de asistenţă se va amplasa astfel încât să nu depăşească axul drumului şi să nu blocheze trecerea celorlalte automobile.
13.3 Echipele/piloţii au permisiunea de a intra în parcul de service de la ora 07:00
13.4Fiecărui pilot i se va aloca o suprafaţă de min. 20 m2.
 
14.- PARC ÎNCHIS.
 
14.1 Parcul închis pe tronsonul de drumDJ-121C, km 2-500.
14.2 Automobilele de competitie vor stationa în parc inchis atat după verificările tehnice initiale cît şi după manşele de concurs, pe o prelată rezistentă la uleiuri şi combustibil, în scopul protejării solului.
14.3. Se interzice orice interventie la automobilul de concurs, inclusive schimbare roţi şi alimentare.
14.4. Nerespectarea art.14.2 duce la excludere.
 
 15.-  VERIFICĂREA TehnicĂ FINALĂ
 
15.1. Verificările tehnice suplimentare/finale vor avea loc pe DJ-121C, km 2-500 orele 14:55
 
16. CLASAMENTE
 
16.1 Vor fi întocmite urmatoarele clasamente :
- clasament OPEN;
- clasament general piloti cu licenta
- clasament general piloti fara licenta;
- clasament pe clase de cilindree;
 
17.- PROTEST/CONTESTATIE/ APEL
 
17.1 Protest
17.1.1. Orice protest, este înaintat, în scris, Directorului Sportiv însotit de taxa respectiva. Protestele verbale, colective, sau cele depuse fara achitarea taxei, nu se iau in considerare.
17.1.2. În protestele legate de neconformitatea tehnica a unui automobil va fi precizata clar si fara echivoc, piesa contestata. Aceste proteste trebuie depuse înainte de verificarea tehnica finala.
17.1.3. Dreptul de a protesta îl are numai pilotull înscris în competitie sau reprezentantul acestuia înregistrat în acest scop la FRAS, pe cererea de licenta.
TAXA DE PROTEST
Taxele de proteste sunt următoarele:
- pentru protest pe linie sportivă                       - 200 euro;
- pentru protest tehnic                                    - 1000 euro.
17.1.4. DEPOZIT
 În cazul în care un protest necesită demontarea şi re-asamblare a unei părţi bine definite dintr-o maşină (motor, transmisie, direcţie, sistemul de frânare, instalaţii electrice, caroserie, etc.) solicitantul trebuie să plătească o taxa suplimentară de depozit pentru fiecare parte. Sumele aplicabile vor fi specificate în regulamentul particular al competiţiei.
În eventualitatea unui protest care necesită demontarea automobilului, Comisarii Sportivi vor stabili cautiunea pe baza pretului de catalog (al reprezentantei marcii respective) corespunzator pieselor care nu mai pot fi recuperate, iar pentru manopera se va adauga 10% din totalul reperelor demontate.
Manoperele de demontare–montare vor fi efectuate de mecanicii automobilului controlat. Daca protestul se dovedeste neintemeiat, cautiunea va fi preluata în totalitate de cel impotriva caruia a fost depus protestul. Nici una din parti nu are dreptul de a solicita celeilalte posibilele diferente dintre costul estimat de Comisarii Sportivi si costul efectiv de aducere a automobilului in stare initiala.
Pentru automobilele verificate din oficiu, din ordinul conducerii cursei sau al Comisarilor Tehnici, nu se va putea solicita nici o despagubire sau compensare a costurilor legate direct sau indirect de aceste controale.
În masura în care protestul este întemeiat, taxa si cautiunea depusa se restituie partial sau integral celui care a depus-o, dupa caz. În eventualitatea constatarii unor neconformitati, taxa trece în sarcina echipajului gasit vinovat, care în plus, va fi penalizat conform regulamentelor în vigoare: excludere, suspendare, depunctare, penalizare în timp sau în bani, etc.
În mod similar vorfi sanctionate:
- protestele depuse cu reacredinta;
- orice forma de sustragere de la controlul tehnic;
- orice încercare de a ascunde sau înlocui un reper neconform;
- ruperea unui sigiliu sau stergerea marcajelor în lipsa ordinului expres al unui oficial al cursei;
- discutiile în contradictoriu ale pilotului, mecanicilor sau responsabilului desemnat, cu oficialii care dispun, efectueaza sau supravegheaza aceste controale;
- orice gest nesportiv între cel care a depus un protest, o contestatie sau apel si cel care este contestat.
Protestele împotriva rezultatelor sau clasamentelor vor fi depuse în maximum 30 minute de la afisarea rezultatelor la panoul oficial de afisaj.
17.1.5. CHELTUIELI
Cheltuielile necesare pentru operatiune, precum şi cele de transport al maşinii vor fi suportate de către cel ce depune protestul în cazul în care protestul este neîntemeiat, sau de către concurentul împotriva căruia s-a depus protestul în cazul în care este admis.
În cazul în care protestul este neîntemeiat şi, cheltuielile presupuse de protest (verificare, transport, etc) sunt mai mari decat suma din deposit, diferenţa va fi suportată de către reclamant. În cazul în care cheltuielile sunt mai mici diferenţa se restituie.
 
17.2. Contestatie / Apel
17.3. Taxele de proteste/contestatii/apeluri sunt :
- pentru protest la Comisia de Competiţii              - 400 euro;
- pentru protest la Comisia de Disciplină               - 400 euro;
- pentru apeluri la Comisia de Apel                      - 500 euro.  
Împotriva deciziilor luate de conducerea cursei, cel care se consideră nedreptaţit poate depune o contestaţie la FRAS.
Intenţia de depunere a contestaţiei trebuie adusă la cunoştinţa Colegiului Comisarilor Sportivi în scris, în maxim o oră de la data difuzării/publicării deciziei contestate. Lipsa acestei notificări sau depunerea acesteia în afara timpului regulamentar – atrage decaderea din dreptul la contestatie sau la apel.
Contestaţia trebuie depusă la Secretariatul FRAS în maxim 48 de ore de la data primirii notificării Colegiului Comisarilor Sportivi. Este admisă transmiterea acesteia în termenul precizat şi prin fax, mail, etc. însoţită de copia ordinului de plată prin care se probează achitarea taxei aferente, calculată conform reglementărilor în vigoare.
 
 
18. Festivitatea de Premiere
 
18.1. Participarea la festivitatea de premiere este o chestiune de onoare pentru fiecare pilot participant la competitive.
18.2. Festivitatea de premiere va avea loc in zona DJ-121C Km 3-100, duminica 10.10.2010, orele 16.15,
18.3. Se acorda cupe pentru pilotii clasati pe locurile I, II, III, în clasamentele Campionatului, si în conformitate cu art. 16 din prezentul regulament. Premierea la grupa sau clasa în care nu au fost admise sau nu au luat startul cel putin 5 automobile în competitie, este la decizia organizatorului.
18.4. La sfarsit de campionat, clasamentul OPEN se premiaza in bani in felul urmator:       Loc I    -300 lei
                            Loc II   -200 lei
                                   Loc III -100 lei
 
 înapoi la lista de competiţii


Metalubs
autorally.ro
laca.ro | © Asociaţia AutoCrono - 2002 - 2020 Toate drepturile rezervate
acasă | competiţii | arhivă VTM | şcoală de pilotaj | film | vânzări auto | piloţi covăsneni | foto amatori | contact