Asociaţia AutoCrono - pagina principală despre AutoCrono şi formular de contact Caută pe Autocrono.ro
Poza zilei:

Regulament

REGULAMENT
Concurs de indemanare auto
 
Introducere
Detaliile privind condiţiile de desfăşurare, participare, traseu, premiere au fost elaborate de Clubul Auto Crono Cv.
 
1. Descriere generala
Concursul de indemanare auto se adreseaza tuturor celor care vor sa practice sportul automobilistic. Are caracter de masa, la care poate participa orice persoana care poseda permis de conducere auto.
 
1.1 Traseu
Traseul este acoperit cu beton
 
2. Organizator
Club Auto Crono
Sf. Gheorghe
Tel: 0740-944841;0728-317443
 
2.1 Oficiali
Personal atestat de club
 
3. Automobile admise
Automobile admise sunt:
Grupa N1 – 2RM cu capacitatea cilindrica pana la 1400 cmc
Grupa N2 – 2RM cu capacitatea cilindrica intre 1401- 1700 cmc
Grupa N3 – 2RM,AWD cu capacitatea cilindrica peste 1700
Grupa F – participare feminina indiferent de capacitatea cilindrica
Grupa OPEN – indiferent de capacitatea cilindrica
Automobilele dotate cu turbo, se incadrează intr-o categorie imediat superioară.
 
4. Inscrieri
Înscrierile se fac prin e-mail sau prin sms cu respectarea termenelor de înscriere.
Plata se va face la validarea înscrierii in competiţie.
Numărul concurenţilor maxim admişi este 50.
Este admis prezenta unui navigator care are aceleasi obligatiuni ca si pilotul.
Un automobil poate fi pilotat de mai mulţi concurenţi, iar un concurent poate să concureze cu mai multe automobile.
Taxa de înscriere se returnează
- 50 %,concurenţilor care din motive de forţă majoră, sunt în imposibilitate de a lua startul 
 
5. Asigurari
Organizatorul nu are nici o obligatie fata de competitori pentru daune produse lor sau automobilelor de competitie.
Prin semnarea cererii de înscriere, concurentii scutesc pe oficiali, arbitrii si organizator sau reprezentantii acestora si pe fiecare dintre ei in parte, de orice responsabilitate în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările şi reclamaţiile referitoare la răniri mortale sau altele, porvenite sau rezultate prin inscrierea sau participarea sa la competitii.
 
6. Numere de concurs
Fiecare participant este obligat sa aiba pe automobil numere de concurs asigurat de organizator.
 
7. Recunoasteri
Recunoasterile se fac obligatoriu pe jos, in prezenta directorului de concurs.
Parcurgerea traseului cu autovehicul inaintea recunoasterilor oficiale se sanctioneaza cu excludere din concurs fara restituirea taxei de inscriere.
 
8. Verificari administrative
Fiecare concurent participa sub propria responsabilitate.
Orice persoană care doreşte să participe, trebuie să sa se prezinte la secretariatul concursului cu cererea de înscriere individuală, certificatul de inmatriculare sau actul de provenienta a masinii la cele neinmatriculate.
 
9. Verificari tehnice
Verificarea si încadrarea pe grupe a automobilelor este efectuată de către comisia tehnică al concursului. Dacă un automobil nu este conform cu cele declarate la înscriere sau este găsit din punct de vedere tehnic necorespunzător, sau în timpul concursului, i se refuză startul, taxa de înscriere fiind reţinută de organizator.
 
10. Parc închis
Automobilele de concurs sunt în regim de parc închis şi se interzice sub sancţionarea cu excludere:  - părăsirea parcului fără aprobare
                - depăşirea vitezei maxime de 10km/h.
 
11. Desfăşurarea concursului
Fiecare concurent se pozitioneaza pe linia de start sub indrumarea arbitrului, fara sa depaseasca linia de start.
În timpul concursului este obligatorie ridicarea geamurilor şi folosirea centurii de siguranţă.
Fiecare concurent are la dispozitie 5 sec pentru start, iar daca in acest interval de timp nu a luat startul pierde mansa respectiva.
În situaţia în care un concurent pleacă înainte de semnalul verde, se considera start furat si pierde mansa respectiva.
Sosirea este lansata. Mansa se termina cand automobilul trece linia de sosire si imediat dupa aceasta, viteza automobilului trebuie sa fie redusa.
Daca in timpul parcurgerii traseului, comisarii de traseu semnalizeaza cu steagul galben concurentul este obligat sa reduca viteza si sa opreasca.
Daca un concurent nu poate parcurge traseul din motive obiective are dreptul la un nou start. In cazul unei opriri din motive tehnice, pierde acest drept.
 
12. Penalizari
Omiterea traseului duce la o penalizare de 30 secunde, iar daca se omite traseul de 2 ori se va acorda cel mai slab timp din mansa respectiva si o penalizare 30 secunde.
Doborarea conului sau mutarea ei din pozitia initiala: 5 sec.
In cazul unui start anticipat (furat) se acorda o penalizare de 10 sec.
Neprezentarea pe linia de start (fara anunt) duce la o penalizare de 5 sec.
Neoprirea la STOP poate duce la excluderea din concurs.
 
13. Excludere din concurs
Este exclus din concurs cel care:
                   - intenţionat pereclitează viaţa altora sau încearcă să producă pagube materiale
                   - staţionează pe traseul de concurs fără aprobare
                   - nu se prezintă la timpul de start
                   - nu se opreşte la sosire
                   - în orice situaţie deosebită la hotărârea organizatorilor.
Concurenţii excluşi nu primesc înapoi taxa de înscriere.
 
14. Premierea
Se premiaza cu cupe, medalii, concurentii clasati pe locurile I,II,III in clasamentele pe categorii, deasemenea se acorda premii speciale pentru participare feminina.
 
15. Clasamente
Clasamentele se face pe categorii. O categorie este constituita daca sunt minim 5 participanti. Rezultatul concurentului este dat de timpii realizaţi în manşe, cumulate cu timpii de penalizare si se ia in consideraţie timpul cel mai bun din cele 2 manşe.
Categoria OPEN are o singura mansa cronometrata.
Timpii realizaţi se măsoară cu celula fotoelectrică.
 
15. Reclamatii
Orice protest, reclamatie este inaintata in scris organizatorului.
Termenul limita de depunere a reclamaţiilor împotriva rezultatelor va fi de 15 min, după afişarea rezultatelor provizorii.
Taxa pentru reclamaţie este 200 lei si va fi plătita la depunerea reclamaţiei.
Daca reclamaţia va fi favorabila atunci taxa de protest se va returna.
 înapoi la lista de competiţii


Metalubs
autorally.ro
laca.ro | © Asociaţia AutoCrono - 2002 - 2021 Toate drepturile rezervate
acasă | competiţii | arhivă VTM | şcoală de pilotaj | film | vânzări auto | piloţi covăsneni | foto amatori | contact