WOMEN RACING

REGULAMENT CONCURS

Condiţii de participare

Numărul concurenţilor maxim admişi este 50.

Un automobil poate fi pilotat de mai mulţi concurenţi, iar un concurent poate să concureze cu mai multe automobile.

Orice persoană care doreşte să participe, trebuie să depună la secretariatul concursului cererea de înscriere.

Prin semnarea cererii de înscriere, concurentul îl scuteşte pe organizator de orice responsabilitate în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările şi reclamaţiile referitoare la răniri mortale, provocate sau rezultate prin înscrierea sau participarea sa la concurs.

Automobile admise

Verificarea si încadrarea pe grupe a automobilelor este efectuată de către comisia tehnică al concursului.

Dacă un automobil nu este conform cu cele declarate la înscriere sau este găsit din punct de vedere tehnic necorespunzător, sau în timpul concursului, i se refuză startul, taxa de înscriere fiind reţinută de organizator.

Parc închis

Automobilele de concurs sunt în regim de parc închis şi se interzice sub sancţionarea cu excludere, executarea oricărui fel de reparaţie, părăsirea parcului fără aprobare sau depăşirea vitezei maxime de 20km/h.

Desfăşurarea concursului

În timpul concursului este obligatorie ridicarea geamurilor şi folosirea centurii de siguranţă.

Este interzis oricarui concurent de a intra pe traseul de concurs fara a avea aprobarea arbitrului de traseu ce oficiaza in punctul respectiv.

Startul-Sosirea este lansata. Procedura este urmatoarea: dupa efectuarea unui tur de recunoastere la semnalizarea cu fanionul verde se efectuaza trei ture cronometrate, masurat cu celula fotoelectrică. Terminarea turelor se va semnaliza cu fanionul sah, dupa care se va reduce viteza si se va intra in Parcul inchis.

Omiterea traseului, neoprirea la Stop, neprezentarea la timp la Start duce la pierderea mansei respective.

Daca pilotul nu poate parcurge traseul de concurs din anumite motive obiective, are dreptul la un nou start. In situatia motivelor tehnice, pierde acest drept.  

Traseul este tip circuit, pe un platou betonat, are o lungime aproximativa de 200 m.

Excludere din concurs

Este exclus din concurs cel care:

                        - intenÅ£ionat pereclitează viaÅ£a altora sau încearcă să producă pagube materiale

                        - staÅ£ionează pe traseul de concurs fără aprobare

                        - în orice situaÅ£ie deosebită la hotărârea organizatorilor.

Concurenţii excluşi nu primesc înapoi taxa de înscriere.

Categorii. O categorie se consideră alcătuită dacă sunt minim 5 automobile.

AVON  categoria feminina indiferent de cm3

N 1 automobile până la 1700 cm3

N 2 automobile peste 1700 cm3

O 24 categoria OPEN indiferent de cm3.

Tr     categoria Trabant

Clasificarea

Clasificarea se face pe categorii.

Se ia in consideraţie timpul cel mai bun din cele două manşe.

Premierea

Se premiază primii 3 din fiecare categorie.înapoi la lista de competiţii


Metalubs