Slalom Predeal Racing

REGULAMENT

Concurs de indemanare auto

 

 

Introducere

Detaliile privind condiţiile de desfăşurare, participare, traseu, premiere au fost elaborate de Clubul Auto Crono Cv.

 

1. Descriere generala

Concursul de indemanare auto se va desfasura in cadrul manifestarilor Zilelor de Toamna al orasului Predeal.

 

1.1 Traseu

Traseul este acoperit cu asfalt, marginit cu bordura

 

2. Organizator

Club Auto Crono

Sf. Gheorghe

Tel: 0740-944841;0728-317443

E-mail: office@autocrono.ro ; simonrallye2003@yahoo.com

Website: www.autocrono.ro

 

2.1 Oficiali

Arbitrii sportiv FRAS.

 

3. Automobile admise

Automobile admise sunt:

Grupa N1 – cu capacitatea cilindrica pana la 1400 cmc

Grupa N2 – cu capacitatea cilindrica intre 1401- 1700 cmc

Grupa N3 – cu capacitatea cilindrica peste 1700

Grupa N4 – cu capacitatea cilindrica peste 2000 / AWD (trac. integrala)

Grupa OPEN – indiferent de capacitatea cilindrica

Automobilele dotate cu turbo, se incadrează intr-o categorie imediat superioară.

 

4. Inscrieri

Orice persoană care doreşte să participe, trebuie să depună la secretariatul concursului cererea de înscriere individuală.

Un automobil poate fi pilotat de mai mulţi concurenţi, iar un concurent poate să concureze cu mai multe automobile.

Înscrierile se fac prin e-mail sau prin sms cu respectarea termenelor de înscriere.

Plata se va face la validarea înscrierii in competiţie.

Numărul concurenţilor maxim admişi este 40.

Este admis prezenta unui navigator care are aceleasi obligatiuni ca si pilotul.

Taxa de înscriere se returnează

- 50 %,concurenţilor care din motive de forţă majoră, sunt în imposibilitate de a lua startul 

 

5. Asigurari

Organizatorul nu are nici o obligatie fata de competitori pentru daune produse lor sau automobilelor de competitie.

Prin semnarea cererii de înscriere, concurentii scutesc pe oficiali,arbitrii si organizator sau reprezentantii acestora si pe fiecare dintre ei in parte, de orice responsabilitate în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările şi reclamaţiile referitoare la răniri mortale sau altele, porvenite sau rezultate prin inscrierea sau participarea sa la competitii.

 

6. Numere de concurs

Fiecare participant este obligat sa aiba pe automobil numere de concurs asigurat de organizator.

 

7. Recunoasteri

Recunoasterile se fac obligatoriu pe jos, in prezenta directorului de concurs.

Parcurgerea traseului cu autovehicul inaintea recunoasterilor oficiale  se sanctioneaza cu excludere din concurs fara restituirea taxei de inscriere.

 

8. Verificari administrative

Fiecare concurent participa sub propria responsabilitate.

Orice persoană care doreşte să participe, trebuie să sa se prezinte la secretariatul concursului cu cererea de înscriere individuală, certificatul de inmatriculare sau actul de provenienta a masinii la cele neinmatriculate.

 

9. Verificari tehnice

Verificarea si încadrarea pe grupe a automobilelor este efectuată de către comisia tehnică al concursului. Dacă un automobil nu este conform cu cele declarate la înscriere sau este găsit din punct de vedere tehnic necorespunzător, sau în timpul concursului, i se refuză startul, taxa de înscriere fiind reţinută de organizator.

 

10. Parc închis

Automobilele de concurs sunt în regim de parc închis şi se interzice sub sancţionarea cu excludere: - părăsirea parcului fără aprobare

                - depăşirea vitezei maxime de 20km/h.

 

11. Desfăşurarea concursului

Fiecare concurent se pozitioneaza pe linia de start sub indrumarea arbitrului, fara sa depaseasca linia de start.

În timpul concursului este obligatorie ridicarea geamurilor şi folosirea centurii de siguranţă.

Semnalul de start incepe cu aprinderea semnalului rosu timp de 2 sec, dupa care la fiecare 0,05 sec urmeaza semnalele galben, galben si verde.

Fiecare concurent are la dispozitie 5 sec pentru start, iar daca in acest interval de timp nu a luat startul pierde mansa respectiva.

În situaţia în care un concurent pleacă înainte de semnalul verde, se considera start furat si pierde mansa respectiva.

Sosirea este lansata. Mansa se termina cand automobilul trece linia de sosire si imediat dupa aceasta, viteza automobilului trebuie sa fie redusa.

Daca in timpul parcurgerii traseului, comisarii de traseu semnalizeaza cu steagul galben concurentul este obligat sa reduca viteza si sa opreasca.

Daca un concurent nu poate parcurge traseul din motive obiective are dreptul la un nou start. In cazul unei opriri din motive tehnice, pierde acest drept.

 

12. Penalizari

Omitere traseu fara redresare duce la pierdera mansei respective. Neoprirea la STOP poate duce la excluderea din concurs. Dobararea conului: 5 sec. Neprezentarea pe linia de start (fara anunt) duce la o penalizare de 5 sec. In cazul unui start incorect se acorda o penalizare de 10 sec.

 

13. Excludere din concurs

Este exclus din concurs cel care:

                   - intenţionat pereclitează viaţa altora sau încearcă să producă pagube materiale

                   - staţionează pe traseul de concurs fără aprobare

                   - nu se prezintă la timpul de start

                   - nu se opreşte la sosire

                   - în orice situaţie deosebită la hotărârea organizatorilor.

Concurenţii excluşi nu primesc înapoi taxa de înscriere.

 

14. Premierea

Se premiaza cu cupe, medalii, concurentii clasati pe locurile I,II,III in clasamentele pe categorii, deasemenea se acorda premii speciale pentru participare feminina.

 

15. Clasamente

Clasamentele se face pe categorii. Rezultatul concurentului este dat de timpii realizaţi în manşe, cumulate cu timpii de penalizare si se ia in consideraţie timpul cel mai bun din cele 2 manşe.

Categoria OPEN are o singura mansa cronometrata.

Timpii realizaţi se măsoară cu celula fotoelectrică.

 

15. Reclamatii

Orice protest, reclamatie este inaintata in scris, directorului de concurs.

Termenul limita de depunere a reclamaţiilor împotriva rezultatelor va fi de 30 min. după afişarea rezultatelor provizorii. Taxa pentru reclamaţie este 200 lei si va fi plătita la depunerea reclamaţiei, daca reclamaţia va fi favorabil atunci taxa va fi returnata.

 înapoi la lista de competiţii


Metalubs